fbpx

Patronat medialny

Naszym partnerom w ramach działań oferujemy wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych. Patronatem medialnym możemy objąć również wszelkiego rodzaju akcje społeczne. Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy każdej ze stron i niesie wymierne korzyści, takie jak chociażby reklama danego przedsięwzięcia, promocja podmiotu organizujące konkretne wydarzenie, czy też akcję społeczną. Wymienione propozycje są najczęściej stosowaną formą wzajemnej promocji oraz wymiany usług pomiędzy portalem a organizatorem wydarzenia. Jesteśmy otwarci na inne propozycje współpracy. 

 

Z naszej strony oferujemy

 

 • Umieszczenie na stronie głównej portalu, odnośnika z informacją na temat promowanego wydarzenia (tekst, zdjęcia, grafiki, wideo dostarczone przez organizatora) z możliwością sprzedaży biletów online,
 • Umieszczenie informacji o wydarzeniu na naszym profilu społecznościowym Facebook,
 • Możliwość przeprowadzenia wywiadu z organizatorem wydarzenia dla portalu VIP Grupa,
 • Możliwość zorganizowania konkursu z nagrodami ufundowanymi przez organizatora (bilety na wydarzenie) w naszych mediach społecznościowych,
 • Wyprodukowanie i wyemitowanie relacji video z wydarzenia (opcja dodatkowo płatna).

W zamian oczekujemy

 

 • Umieszczenia baneru graficznego VIP Grupa na profilach społecznościowych Organizatora(np. Facebook),
 • Umieszczenia VIP Grupa na materiałach Organizatora promujących wydarzenie z dopiskiem Patronat Medialny (programy, plakaty, ulotki, strona wydarzenia, strona Organizatora, zaproszenia i innych materiałach),
 • Reklamy słownej o patronie medialnym portalu VIP Grupa w zapowiedziach oraz zapewnienie możliwości ekspozycji materiałów reklamowych portalu (bannery, roll up’y, ulotki) w trakcie trwania wydarzenia,
 • Przyznania akredytacji dla przynajmniej dwóch przedstawicieli VIP Grupa,
 • Przekazania co najmniej 2 biletów/zaproszeń na  organizowane wydarzenie,
 • Zawarcia informacji o patronie portalu VIP Grupa w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku gdy takie są emitowane).

 

Uwagi końcowe

 

 • W zależności od specyfiki i rangi wydarzenia, ilości oraz jakości materiałów promujących, wzajemnie świadczone usługi regulowane będą odrębną umową,
 • Szczegóły związane z objęciem przez nasz portal Patronatu Medialnego nad wydarzeniem omawiane są każdorazowo indywidualnie w oparciu charakter wydarzenia,
 • Patronat opiera się na zasadzie dobrowolności i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań natury prawnej,
 • Redakcja portalu VIP Grupa zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych przez Organizatora materiałów,
 • Redakcja portalu VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy,
 • Redakcja portalu VIP Grupa zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do rezygnacji ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym.

LOGO do materiałów
(kliknij prawym przyciskiem i zapisz obraz jako...)