fbpx

Ero w Dublinie | Elwis Picasso |

25.00

Voodoo Lounge 18-01-2020 19:30

Kategoria:

Opis

Długo oczekiwane solo ERO już w głośnikach, czas na koncert premierowy w Dublinie. 18 stycznia w towarzystwie Hazzidy i Falcon1 sprawdzimy moc koncertową albumu "Elwis Picasso".

"Elwis Picasso" to jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów w historii Polskiego rapu. Warszawski raper, znany z grup JWP oraz BEZ CENZURY, zwany "Królem gościnnych występów". Po wielu latach oczekiwania i niezliczonej ilości nagranych zwrotek, nareszcie zdecydował się na opublikowanie własnego materiału.

Album zadebiutował na pierwszym miejscu notowania OLiS zbierając przy tym świetne recenzje, zaś wersja DELUX płyty wyprzedała się jeszcze przed premierą. Chwilę po premierze, w odpowiedzi na liczne prośby, ERO zdecydował się dać słuchaczom "Elwisa" w wersji na dwóch winylowych płytach, których nakład także jest ściśle limitowany".

Start: 19.30

Bilety: Panowie: 25 EUR (przedsprzedaż), Panie: wjazd FREE przez całą imprezę!

Przedsprzedaż biletów: www.vipgrupa.ie

Ilość biletów OGRANICZONA!

Wstęp na koncert: 16+
Osoby niepełnoletnie wstęp pod opieka osoby dorosłej.

Partnerzy:
Finance First PL
VIP Grupa
Music Dublin
Glamrap
Andrew Funk' B

Lokalizacja

 

Regulamin

W trosce o Wasz komfort i udany koncert Ero publikujemy poniższy #FAQ, czyli zwięzły manual na temat organizacji całego przedsięwzięcia. Dowiecie się z niego jak najlepiej dojechać i poruszać się po klubie, co można, a czego nie można wnosić na obiekt, a także jak funkcjonować będzie strefa gastro i merch. Prosimy o UWAŻNE zapoznanie się ze wszystkimi jego punktami - zaoszczędzi Wam to stresu i niepotrzebnych nieporozumień, a nam bardzo ułatwi każdemu wieczór. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem sugerujemy wcześniejsze przybycie.

1. Bilety

Radzimy nie odkupywać biletów od osób postronnych - grozi to oszustwem, stratą pieniędzy i brakiem możliwości wejścia na koncert. Biletów nie musicie drukować, wystarczy je okazać na smartfonie tak, aby możliwe było odczytanie kodu.

2. Odbiór plakatów

Osoby które kupiły bilet przed 24.12.2019, dostają w prezencie plakat z podpisami artystów. Plakat ten jest do odbioru na bramce przy okazaniu biletu.

3. Wejście do klubu

Drzwi zostaną otwarte o godz. 19:30 Wstęp jest możliwy tylko przez główne wejście od strony rzeki.

4. Parking przy klubie

Przy ulicy Arran street znajduje się niewielki ogólnodostępny parking z ograniczoną liczbą miejsc. Ze względu na dużą frekwencję zalecamy korzystanie z komunikacji miejskiej (w pobliżu kursuje luas, stacja Smithfield).

5. Zakup biletów w dniu koncertu

Na miejscu będzie można kupić ograniczoną pulę biletów, cena biletu 30 EUR (płatność tylko gotówką).

6. Palenie papierosów na koncercie

Palenie papierosów na terenie koncertu będzie dopuszczalne wyłącznie w wyznaczonej palarni. Poza wskazanym obszarem palenie papierosów będzie zabronione. Można wnosić ze sobą e-papierosy, ale korzystamy z nich tylko w palarni.

7. Czego nie można wnosić na koncert?

Na teren imprezy nie można wnosić: wszelkiego rodzaju broni, niebezpiecznych przedmiotów, parasoli z ostrymi zakończeniami, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, gazu pieprzowego, środków odurzających i substancji psychotropowych, płynów łatwopalnych, alkoholu, własnych artykułów spożywczych (w tym również napojów), sprzętu do rejestrowania dźwięku oraz video, selfisticków, wskaźników laserowych, latarek, wszelkiego rodzaju migających światełek, puszek, butelek, biżuterii z ćwieków, perfum, długich łańcuchów przy portfelach, paralizatorów, szklanych przedmiotów, banerów, instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasu, świecących bransoletek oraz pałeczek zawierających toksyczną substancję (m.in. glow sticks) oraz innych przedmiotów, które w ocenie organizatora lub ochrony mogą powodować zagrożenie.

8. Aparaty fotograficzne

Do klubie zabrania się wnoszenia wszystkich aparatów fotograficznych, sprzętu rejestrującego audio-video oraz wszelkiego sprzętu elektronicznego, który w ocenie organizatora lub ochrony może utrudniać widoczność innym uczestnikom wydarzenia. Do klubu można wnosić jedynie telefony komórkowe oraz małych gabarytów powerbanki.

9. Szatnie

Będą otwarte szatnie dla chętnych. Cena 2 EUR od osoby Płatność tylko gotówką.

10. Merch

Na bramce znajdziecie stoisko Ero, na którym będzie możliwość zakupu płyt i czapek zimowych. Płatność TYLKO gotówką.

11. Bar

Bar akceptuje tylko gotówkę (brak możliwości płacenia kartą).

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE!

Podczas imprezy stosowane są efekty pirotechniczne oraz światła stroboskopowe. Posiadacz biletu akceptuje zastosowanie powyższych efektów i nie będzie wnosił pretensji oraz roszczeń mających na celu uzyskanie rekompensaty lub odszkodowania. Osoby zachowujące się agresywnie oraz stwarzające zagrożenie dla innych uczestników wydarzenia zostaną wyprowadzone z klubu bez możliwości ponownego wejścia na koncert.

ENGLISH VERSION

For safety reasons during the concert, please refer to additional #FAQ and informations below. Please read the details of each point carefully - it will save you stress and unnecessary misunderstandings as well as helping us on the event.

1. Tickets
We advise you not to buy tickets outside www.vipgrupa.ie - this may result in fraud, loss of money. It is not necessary to print the tickets, just make to display the electronic ticket on your smartphone for the code scanner..

2. Collection of posters
People who bought a ticket before 24/12/2019 will receive a poster with the artist's signatures as a gift. This poster can be picked up at the gate on presentation of the ticket.

3. Entry to the club
The doors will be open at 19:30
The main entrance is on Arran Quay street..

4. Parking by the club
At Arran street there is a small public parking lot with limited spaces. Due to the high traffuc, we encourage you to use public transport (luas, Smithfield station runs nearby).

5. Purchase of tickets on the day of the concert
At the door, you will be able to buy a limited pool of tickets, ticket price 30 EUR (payment only in cash).

6. Smoking cigarettes at a concert
Cigarette smoking in concert will only be allowed in designated smoking room. Outside the indicated area smoking will be prohibited. You can bring e-cigarettes with you, but only use them in the smoking room.

7. Prohibited Objects
It is not allowed to bring: weapons, equipment, umbrellas with sharp endings, explosives and pyrotechnics, pepper spray, narcotic drugs and psychotropic substances, flammable liquids, alcohol, content of food products (including equipped ones), sound recording equipment and video, selfie sticks, laser parameters, flashlights, used types of flashing lights, cans, bottles, jewelry from studs, perfumes, long chains by wallets, stun guns, glass materials, banners, instruments and mechanical devices for processing used sounds and noise, luminous bracelets and sticks used toxic substances (e.g. luminescent sticks) and other elements that in selected organizers or protection may pose a threat.

8. Use of cameras
It is forbidden to bring all cameras, audio-video recording equipment and computer equipment to the club, which in the function of the organizer or security may hinder the visibility of other participants of events. Only mobile phones and small power banks can be brought to the club.

9. Cloakroom
Cloakrooms will be open to those willing. Price: EUR 2 per person
Payment only in cash.

10. Merch

At the gate you will find the merch where you can buy CDs and winter hats. Payment ONLY in cash.

11. Bar

The bar only accepts cash (no card payments).

ADDITIONAL IMPORTANT INFORMATION!

Pyrotechnic effects and strobe lights will be used during the event. The ticket holder who accepts the use of Pyrotechnic effects and strobe lights and will not make claims or claims for the purpose of using compensation or compensation. People who behave aggressively or pose a threat to other people participating in the event will be immediately removed from the premises the club without the possibility of return.